IMG_4334.jpg
IMG_4262.jpg
LĐ Phường cùng trồng cây.jpg
IMG_4320.jpg
ủng hộ 1.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 019/3/2019


Tổng số trẻ ăn:214

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.889.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.889.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 20 / 03 / 2019
8 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên