Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh giao cho Trường Mầm non Đức Chính năm học 2018 - 2019, Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Đức Chính thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 như sau:

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 15 / 08 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/05/2018


Tổng số trẻ ăn:276

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.450.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.450.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên