IMG_6121.jpg
IMG_6101.jpg
IMG_6091.jpg
IMG_6077.jpg
IMG_6068.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày19/9/2019


Tổng số trẻ ăn: 212

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2862.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.862.000

Số tiền thừa (thiếu): k

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: k

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 20 / 09 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên