Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 22 / 10 / 2017
Thông báo

Tài chính công khai ngày 18/10/2017


Tổng số trẻ ăn: 249

Tổng số tiền ăn: 3.112,500đ

Tổn số tiền đã chi: 3.112,500đ

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu
Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên