Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 11 / 12 / 2017
8 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: học lớp bồi dưỡng NV công tác Đảng tại TTBD CTHC thị xã

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: trực và làm việc tại điểm lẻ khu 5

- Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

Thông báo

Tài chính công khai ngày 11/12/2017


Tổng số trẻ ăn: 249

Tổng số tiền ăn: 3.112.500đ

Tổn số tiền đã chi: 3.112.500đ

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu
Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên