ĐB CHỤP ẢNH KỶ NIỆM CÙNG NHÀ TRƯỜNG.jpg
PH CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG NHÀ TRƯỜNG.jpg
PHHS NHÀ TRƯỜNG TẶNG HOA CHÚC MỪNG.jpg
TẶNG QUÀ ĐB.jpg
ĐB HƯU TRÍ VỀ DỰ.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 28/9/2018


Tổng số trẻ ăn:213

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.875.500

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.875.500

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 13 / 12 / 2018
8 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT:  Tham gia chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp TX

- Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên