Xuất bản thông tin

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM LÀM TRUNG TÂM NĂM 2017

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM LÀM TRUNG TÂM NĂM 2017


 

              Mục tiêu giáo dục hiện nay là phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trên cơ sở khai thác triệt để các đặc điểm tâm sinh lí của học sinh, trong những năm qua trường MN Đức Chính thực hiện đổi mới hình thức và phương pháp giáo dục mầm non đã đem lại kết quả đáng khích lệ nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã tạo cơ hội cho trẻ được tìm tòi phát huy năng lực sẵn có của mình, trẻ được hoạt động một cách thoải mái ở các góc chơi kích thích sự tò mò ham hiểu biết của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động với các nguyên liệu sẵn có, các hoạt động của trẻ được tổ chức với nhiểu hình thức đa dạng, trẻ được trải nghiệm, quan sát, thực hành, chơi với các nguyên vật liệu sẵn có ở các góc chơi từ đó phát triển tư duy, nhân cách trẻ một cách hoài hòa.

           Tiếp tục phát huy những việc đã làm được sáng ngày 29 tháng 4 năm 2017 trường MN Đức Chính tổ chức chuyên đề giáo dục  lấy trẻ làm trung tâm, có nhiều biện pháp cho trẻ trải nghiệm,khám phá, câu hỏi gợi mở, tập trung tốt phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Kết quả trẻ hứng thú tham gia hoạt động, kỹ năng thực hành tốt, có nề nếp tham gia hoạt động. Qua chuyên đề giáo viên trao đổi, học tập rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
           Một số hình ảnh hoạt động của chuyên đề:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Huyền