Xuất bản thông tin

Kiểm tra y tế trường học tại Trường mầm non Đức Chính năm học 2013-2014

Kiểm tra y tế trường học tại Trường mầm non Đức Chính năm học 2013-2014


               Sáng ngày 21 tháng 04 năm 2014,  Trường mầm non Đức Chính đã đón Đoàn kiểm tra y tế  của Trung tâm y tế dự phòng huyện về  kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2013-2014.

Với nội dung kiểm tra công tác tham mưu kế hoạch và triển khai kế hoạch chuyên môn y tế tại trường; kiểm tra hoạt động y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra công tác vệ sinh môi trường... Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác hoạt động y tế tại trường, cụ thể:  đã phối hợp thực hiện tốt khám định kỳ cho học sinh, công tác VSATTP được đảm bảo, vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh được quan tâm. Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, môi trường xanh - sạch - đẹp, bếp ăn bán trú một chiều, vệ sinh khép kín, đây là những thuận lợi để nâng cao chất lượng y tế học đường trong nhà trường.

 Tuy nhiên vẫn còn  những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Đoàn kiểm tra yêu cầu nhà trường cần khắc phục ngay để góp phần chăm sóc y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh ngày một hoàn thiện hơn.

 

                                                                                    CTV Thanh Huyền