Xuất bản thông tin

Lao động tích cực tạo môi trường "Xanh, sạch, đẹp" của trường MN Đức Chính

Lao động tích cực tạo môi trường "Xanh, sạch, đẹp" của trường MN Đức Chính


           Đã trở thành một nề nếp, việc lao động hàng tuần, hàng tháng của Trường MN Đức Chính được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Sáng ngày 29/10/2017, mặc dù là ngày chủ nhật các cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn  nhiệt tình tham gia dọn cỏ, chuyển đất, san vườn, vun gốc, tưới cây, tỉa cành, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, nhằm tạo một môi trường "Xanh, sạch, đẹp" cho các con.

            Một số hình ảnh của buổi lao động

 

:

 

 

 

 

 

                                                                               Thanh Huyền