Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC HÀNG NGÀY

LỊCH CÔNG TÁC HÀNG NGÀY

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại trung tâm
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: trực và làm việc tại trung tâm
- Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT:
+ Sáng: làm việc tại điểm khu 5
+ Chiều: họp UBND phường