Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 09/2012

Lịch công tác tháng 09/2012


 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số:05 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 01 tháng 09 năm 2012

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012

* Trọng tâm công tác tháng 9/2012:

 - Khai giảng năm học mới 2012 – 2013 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học.

 -  Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2014   

- Tham dự hội thi Ứng dụng CNTT.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

05/09

- Khai giảng năm học mới 2012 – 2013 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- CBGVNV toàn trường.

01- 28/09

- Triển khai thực hiện  hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

- CBPTCM. 

12/09

    - Đại hội Công đoàn

- Công đoàn.

10 - 15/09

 - Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Ban giám hiệu.

24 - 27/09

- Tham gia duyệt kế hoạch giáo dục chương trình GD mầm non mới.

- Ban giám hiệu.

28 - 30/9

- Tham gia Hội thi Ứng dụng CNTT.

- CBGVNV toàn trường.

29/09

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9.

- BGH- CĐ- CM.

                

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Dương Thị Bích Nhàn