Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 11/2012


 

 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 23/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đức Chính, ngày 01 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012

* Trọng tâm công tác tháng 11/2012:

1.        Tiếp tục huy động, duy trì sĩ số trẻ đến trường.

2.        Thực hiện hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.

3.        Kiểm tra cơ sở vật chất các nhóm lớp, các bếp ăn.

4.        Thao giảng, toạ đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01- 30/11

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đảm bảo sĩ số.

- Triển khai thực hiện  hoạt động chuyên môn, chuyên đề theo kế hoạch.

- CBPTCM

- GV các nhóm lớp

01 – 03/11

- Duyệt kế hoạch, duyệt thực đơn.

  - Kiểm tra CSVC các nhóm lớp, bếp ăn.

- BGH - TTCM

5 - 17/11

- Dự hoạt động các nhóm lớp.

- Thao giảng chào mừng Ngày Nhà giáo VN 20 tháng 11.

- BGH - TTCM.

20/11`

- Tổ chức toạ đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Nhà trường -Công đoàn

28- 30/11

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10.

- BGH- CĐ- CM.

                

Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT

 - Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Thị Bích Nhàn