Xuất bản thông tin

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC BAN NGOÀI GIỜ THÁNG 4/2017

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC BAN NGOÀI GIỜ THÁNG 4/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
Đức Chính, ngày 28 tháng 03 năm 2017
         
  LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC BAN NGOÀI GIỜ  
  THÁNG 04/2017  
         
ĐIỂM
 TRƯỜNG
TÊN NGƯỜI TRỰC CHỨC VỤ THỜI GIAN GHI CHÚ
Trung tâm Dương T. Bích Nhàn Hiệu trưởng Trưa: từ 12h-13h (Thứ 3,5)
Chiều: từ 16h30-17h00
 
Hoàng Thị Thanh P. Hiệu trưởng
Sáng: từ 6h30-7h30
 
Nguyễn Thị Nhàn Nhân viên Y tế Sáng: từ 7h00-7h30
Trưa: từ 12h-13h (Thứ 2,4, 6)
 
Phạm Thị Hiển Kế toán Sáng: từ 7h00-7h30
Chiều: từ 16h30-17h00
 
Trạo Hà,
Yên Lâm 4
Nguyễn Thị Thu Hà P. Hiệu trưởng Sáng: từ 7h-7h30
Trưa: từ 12h-13h (Thứ 2,4,6)
Chiều: từ 16h30-17h00
 
Ngô T. Thanh Huyền HC- VT Sáng: từ 7h-7h30
Chiều: từ 16h30-17h00
 
         
         
  HIỆU TRƯỞNG                        NGƯỜI LẬP
  ( Đã ký)   ( Đã ký)  
         
         
         
  Dương Thị Bích Nhàn                   Nguyễn Thị Thu Hà