Xuất bản thông tin

Ngày hội Bé với dinh dưỡng và Vệ sinh môi trường

Ngày hội Bé với dinh dưỡng và Vệ sinh môi trường


         Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học, nhằm đảm bảo phát triển toàn diện cho trẻ trong trường mầm non, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ giáo viên và từng bước thay đổi hành vi, tập quán, thói quen trong việc sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường học và cộng đồng.

        Ngày 25/11/2016 trường Mầm non Đức Chính tổ chức Ngày hội: "Bé với dinh dưỡng và vệ sinh môi trường" năm học 2016- 2017.

         Ngày hội được diễn ra với không khí phấn khởi, hào hứng với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.Trường mầm non Đức Chính đã chuyển tải kiến thức và tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường mầm non nhằm nâng cao hiệu quả việc giáo dục ý thức vệ sinh và kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

         Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Thanh Huyền