Xuất bản thông tin

Phân công nhiệm vụ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018

Phân công nhiệm vụ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                  
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH                  
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
                       
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh  Trình độ C.Môn Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2016 - 2017
Kiêm nhiệm    
ĐH TC SC    
   
1 Trần Thị Liễu 02/09/1965 x       SPMN Hiệu trưởng - Chỉ đạo  chung, dạy thay 2 giờ/tuần      
2 Nguyễn Thị Thu Hà 14/01/1980 x       SPMN Hiệu phó-Phụ trách CM mẫu giáo, Phổ cập, dạy thay 4 giờ/tuần Phụ trách khu điểm lẻ    
3 Hoàng Thị Thanh 06/09/1969 x       SPMN Hiệu phó-Phụ trách CM nuôi dưỡng,  Kiểm định, CSVC, dạy thay 4 giờ/tuần Phụ trách khu trung tâm    
4 Nguyễn Thị Phiến 02/01/1965     x   SPMN Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi A      
5 Khổng Thị Đông 08/04/1965   x     SPMN Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A      
6 Nguyễn Thị Minh 10/07/1973 x       SPMN Dạy nhóm trẻ  A      
7 Nguyễn Thị Ngát 29/04/1966   x     SPMN Dạy lớp MG 4T D      
8 Nguyễn Thị Thu 25/10/1982 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi C      
9 Nguyễn Thị Thu Hoài 16/06/1980 x       SPMN Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi A TTCM    
10 Lê Thị Diệu Hồng 09/03/1976 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi A  CTCĐ    
11 Vương Thị Chỉ 08/02/1963     x   SPMN Dạy Nhóm trẻ A      
12 Bùi Ngọc Quyên 20/10/1979 x       SPMN Dạy lớp MG 4T D      
13 Phạm Thị Hiển 08/06/1970 x       Kế toán Kế toán      
14 Nguyễn Thị Nhàn  20/02/1983     x   Y tế CSSK cho HS và GV trong trường      
15 Nguyễn Thị Vang 04/12/1986 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi B      
16 Ngô Thị Thanh Huyền 07/01/1980     x   VT Văn Thư-Hành chính- Thủ quỹ TTVP    
17 Hoàng Thị Chính 16/06/1987 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi A      
18 Hoàng Thị Lan 29/09/1985 x       SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi C      
19 Trần Thị Lan 18/08/1990   x     SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi B      
20 Vương  Thị Thắm 22/10/1990   x     SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi C      
21 Nguyễn Thị Vân 17/06/1990   x     SPMN Dạy nhóm trẻ B      
22 Nguyễn Phương Hiền 13/01/1984 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi B TTCM    
23 Ngô Thị Oanh 01/05/1987     x   SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi C      
24 Trần Thị Ngân 15/01/1983   x     SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi A      
25 Trân  Diệu Thuý 10/05/1978 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi C      
26 Trương Thị Thương 06/04/1982   x     SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi C      
27 Nguyễn Thị Hương 16/06/1987   x     SPMN Dạy nhóm trẻ B      
28 Bùi Thị Hằng 03/09/1991     x   SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi B      
      14=50% 8=28% 6=22%            
                               HIỆU TRƯỞNG      
                       
                       
                       
                       
                                   Trần Thị  Liễu