Xuất bản thông tin

Tập huấn CNTT năm 2017

Tập huấn CNTT năm 2017


      Căn cứ công văn số 975/ PGD&ĐT-CNTT ngày 21/9/2017 của phòng GD&ĐT/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học  2017 -2018. Thực hiện công văn số 1090/PGD&ĐT- CMMN ngày 25/11/2017 của phòng GD&ĐT về việc tập huấn ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học cấp học mầm non. Chiều 08/11/2017 trường mầm non Đức Chính tổ chức tập huấn CNTT cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

       Nội dung tập huấn gồm có 2 nội dung:

      1.Tập huấn kỹ thuật vận hành các hệ thống chính quyền điện tử; thiết lập, vận hành chức năng thông tin học sinh (Sổ liên lạc điện tử).

       2. Tập huấn sử dụng vận hành phòng học thông minh, soạn duyệt giáo án online, báo cáo trực tuyến.

        Tham gia tập huấn gồm 100% giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

       Sau đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:

 

 

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

                                                                                 Thanh Huyền