Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác Tháng 02/2016

Thông báo chương trình công tác Tháng 02/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

        Số: 08 /TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Đức Chính, ngày 02  tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 02/2016:

 - Duy trì sĩ số nề nếp học trước tết nguyên đán;

 - Kiểm tra bếp ăn các điểm trường;

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề, 5 đề tài trọng tâm của ngành;

 - Tham dự Hội thi đồ dùng - đồ chơi tự tạo cấp thị xã.

 

Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01-02

- Duy trì sĩ số các nhóm lớp và nề nếp học trước tết nguyên đán tại các điểm trường.

CBGV

 

03-18

- Nghỉ tết nguyên đán Bính Thân.

CBGVNV

16/2

- Gặp mặt đầu xuân.

- Tổ chức tết trồng cây tại các điểm trường.

 

CBGVNV

19-29

- Đảm bảo sĩ số và nề nếp học sau tết.

CBGV

19-29

- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề, 5 đề tài trọng tâm của ngành.

CBGV

25-26

- Kiểm tra bếp ăn các điểm trường sau tết.

Nuôi dưỡng

25-28

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi tham dự Hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp thị xã

CBGVNV

31-/2

Họp hội đồng tổng kết công tác tháng 2

CBGVNV

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                           Hiệu trưởng

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT                                                                                                                   Dương Thị Bích Nhàn