Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác Tháng 8/2017

Thông báo chương trình công tác Tháng 8/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

 

 

 

Số: 67 /TB-MNĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

                           

Đức Chính, ngày 29 tháng 7 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Điều chỉnh

Ngày 01-15/8/2017

- Điều tra phổ cập từ 0 đến 5 tuổi

 

- Dọn vệ sinh trường lớp, bếp ăn.

- Tu sửa CSVC:  Sơn phòng học, sửa bếp ăn, nhà vệ sinh, lát nền phòng học, nền sân khấu khu Trạo Hà. Cải tạo vườn hoa khu trung tâm. Làm bảng biểu, khẩu hiệu tuyên truyền các điểm trường.

- KT toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Đ/c Nguyễn T. Thu Hà – PHT, GV

 - CB,GV,NV

 

- HT chỉ đạo chung

 

 

 

- BGH, kế toán.

 

Ngày 07- 16/8/2017

- Tập huấn bồi dưỡng CM hè 2017 

- CB,GV,NV

 

Ngày 12- 31/8 /2017

 

 

- Họp BGH , Họp hội đồng trường.

- Triển khai kế hoạch thời gian năm học.

- Phân công giáo viên đứng lớp

- Tựu trường, huy động trẻ đến lớp tại các điểm trường.

- CB,GV,NV

- Đ/c Thanh - PHT trực khu Trạo Hà

- Đ/c Hà – PHT trực khu TT

 

Ngày 15-18/2017

 

- Rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, CB,GV,NV ( kể cả HĐLĐ)

- Tập huấn chuyên môn CNTT.

- XD kế hoạch giáo dục các độ tuổi.

- BGH,GV,NV

 

- CB, GV, NV

- BGH, TTCM

 

Ngày 21 – 31/8/2017

- Tiếp tục huy động trẻ đến trường

- Tập VN chuẩn bị khai giảng.

- Rà soát các đồ dùng bán trú, các thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Thực hiện các công tác khác

- GV các nhóm, lớp

 - CB, GV, NV

 

- BGH, TTCM

 

       

 

                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                      ( Đã ký)

   

                                                                                                                                             Dương Thị Bích Nhàn