Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

THÔNG BÁO

Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016-2017

 

 

 

Stt

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ

Các HĐ khác (HĐ

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới

TCCN

116 và td theo NĐ 116

(BC, HĐ làm việc ban đầu,HĐ làm việc có thời hạn, HĐ làm việc không thời hạn)

làm việc, HĐ vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)

     

 

   

 

Tổng số GV, CBQL

và NV

28

28

     

15

06

07

 

 

I

Giáo viên

22

22

     

11

06

05

 

 

II

Cán bộ quản lý

03

03

     

03

     

 

1

Hiệu trưởng

01

01

     

01

     

 

2

Phó hiệu trưởng

02

02

     

02

     

 

III

Nhân viên

03

03

     

01

 

02

 

 

1

Nhân viên văn thư

01

01

     

01

 

01

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

01

         

 

 

 

3

Thủ quỹ

                 

 

4

Nhân viên y tế

01

01

         

01

 

 

5

Nhân viên thư viện

                 

 

6

Nhân viên khác

                 

 

7

Nhân viên cấp dưỡng

                 

 

 

                                                                 Đức Chính, ngày 12 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                           

 

                                                                                                                               Dương Thị Bích Nhàn