Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 11/2016

Thực đơn tháng 11/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 11 – 2016

TUẦN1: (Từ ngày 31/10 đến 4/11/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(31/11/2016)

Ruốc thịt

Canh rau đay cua+mướp

 

Cháo gà

 

3

(1/11/2016)

Tôm Rim thịt

Canh bí xanh nấu Tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

4

(2/11/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay mướp

 

Bún xương

 

5

(3/11/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau ngót nấu xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

6

(4/11/2016)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

 

Mỳ ngan

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/10/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 11 – 2016

TUẦN 2: (Từ ngày 7/11 đến 11/11/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(7/11/2016)

Tôm Rim thịt

Canh bí xanh nấu Tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

3

(8/11/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay mướp

 

Bún xương

 

4

(9/11/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau ngót nấu xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

5

(10/11/2016)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

 

Mỳ ngan

 

6

(11/11/2016)

Ruốc thịt

Canh rau đay cua+mướp

 

Cháo gà

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/10/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 11 – 2016

TUẦN 3: (Từ ngày 14/11 đến 18/11/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(14/11/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay mướp

 

Bún xương

 

3

(15/11/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau ngót nấu xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

4

(16/11/2016)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

 

Mỳ ngan

 

5

(17/11/2016)

Ruốc thịt

Canh rau đay cua+mướp

 

Cháo gà

 

6

(18/11/2016)

Tôm Rim thịt

Canh bí xanh nấu Tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/10/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 11 – 2016

TUẦN 4: (Từ ngày 21/11 đến 25/11/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(21/11/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau ngót nấu xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

3

(22/11/2016)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

 

Mỳ ngan

 

4

(23/11/2016)

Ruốc thịt

Canh rau đay cua+mướp

 

Cháo gà

 

5

(24/11/2016)

Tôm Rim thịt

Canh bí xanh nấu Tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

6

(25/11/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay mướp

 

Bún xương

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/10/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 11 – 2016

TUẦN 5: (Từ ngày 28/11 đến 2/12/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(28/11/2016)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

 

Mỳ ngan

 

3

(29/11/2016)

Ruốc thịt

Canh rau đay cua+mướp

 

Cháo gà

 

4

(30/11/2016)

Tôm Rim thịt

Canh bí xanh nấu Tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

5

(1/12/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay mướp

 

Bún xương

 

6

(2/12/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau ngót nấu xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/11/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh