Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 3/2017

Thực đơn tháng 3/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX  ĐÔNG TRIỀU

           TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 – 2017

TUẦN 1: (Từ ngày 6/3 đến 10/3/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(6/3/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

3

(7/3/2017)

Thịt Rim

Canh bí đỏ hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

4

(8/3/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

5

(9/3/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

6

(10/3/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 28/2/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 – 2017

TUẦN 2: (Từ ngày 13/3 đến 17/3/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(13/3/2017)

Thịt Rim

Canh bí đỏ hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

3

(14/3/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

4

(15/3/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

5

(16/3/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

6

(17/3/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 28/2/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 – 2017

TUẦN 3: (Từ ngày 20/3 đến 24/3/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(20/3/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

3

(21/3/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

4

(22/3/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

5

(23/3/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

6

(24/3/2017)

Thịt Rim

Canh bí đỏ hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 28/2/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 – 2017

TUẦN 4: (Từ ngày 27/3 đến 31/3/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(27/3/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

3

(28/3/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

4

(29/3/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

5

(30/3/2017)

Thịt Rim

Canh bí đỏ hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

6

(31/3/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 28/2/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh