Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 4/2017

Thực đơn tháng 4/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 4 – 2017

TUẦN 1: (Từ ngày 3/4 đến 7/4/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(3/4/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

3

(4/4/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

4

(5/4/2017)

Thịt Rim

Canh bí đỏ hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

5

(6/4/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

6

(7/4/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 31/3/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 4 – 2017

TUẦN 2: (Từ ngày 10/4 đến 14/4/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(10/4/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

3

(11/4/2017)

Thịt Rim

Canh bí đỏ hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

4

(12/4/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

5

(13/4/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

6

(14/4/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 31/3/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 4 – 2017

TUẦN 3: (Từ ngày 17/4 đến 21/4/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(17/4/2017)

Thịt Rim

Canh bí đỏ hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

3

(18/4/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

4

(19/4/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

5

(20/4/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

6

(21/4/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 31/3/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 4 – 2017

TUẦN 4: (Từ ngày 24/4 đến 28/4/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(24/4/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

3

(25/4/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

4

(26/4/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

5

(27/4/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

6

(28

/4/2017)

Thịt Rim

Canh bí đỏ hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 31/3/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh