Xuất bản thông tin

Tiếp tục ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh của Trường MN Đức Chính

Tiếp tục ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh của Trường MN Đức Chính


 

           Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2016-2017 Chi đoàn thanh niên kết hợp Công đoàn nhà trường  tổ chức ra quân lao động dọn vệ sinh môi trường trong, ngoài khuôn viên nhà trường, công trình vườn hoa thanh niên tạo cảnh quang môi trường "Xanh-Sạch-Đẹp"  tạo môi trường an toàn về thể chất và tâm lý cho trẻ mầm non đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội.

 

 

 

 

Các Đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật Xanh

 

                                     Thanh Huyền