Xuất bản thông tin

Trường mầm non Đức Chính ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh

Trường mầm non Đức Chính ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh

Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2017, Trường Mầm non Đức Chính phối hợp với công đoàn nhà trường phát động ra quân thực hiện phong trào ngày Chủ nhật Xanh tại điểm tất cả các điểm trường.


 

          Hoạt động này cải thiện môi trường sạch đẹp trong nhà trường, tạo cảnh quan thông thoáng và phòng chống dịch bệnh, để trường học thật sự là "trường học thân thiện, học sinh tích cực". Đồng thời nhằm góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị của phường  ngày càng xanh – sạch – đẹp hơn.

Hưởng ứng phong trào này, cán bộ và công nhân viên nhà trường đã và đang làm tốt phong trào ngày "Chủ nhật xanh, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng được tổ chức thường xuyên trên tất cả trên các điểm trường của nhà trường. Nhằm cải thiện môi trường và là một trong các tiêu chí thực hiện văn hóa văn minh đô thị. Lãnh đạo nhà trường và công đoàn cũng tuyên truyền và vận động các tổ chức, đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị tại nơi làm việc, sinh sống.

                  Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các điểm trường ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh

 

                                                Thanh Huyền