Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Đức Chính tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2014 - 2015

Trường Mầm non Đức Chính tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2014 - 2015


        Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở là một phong trào diễn ra thường xuyên hàng năm. Là dịp để giáo viên rèn luyện, năng cao tay nghề, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.  

        Năm học 2014-2015, Trường mầm non Đức Chính có 14 giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Thông qua Hội thi các giáo viên có cơ hội thể hiện được khả năng sáng tạo, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên gặp gỡ giao lưu, thể hiện năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, cách tổ chức lớp học, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả, phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

           Sau đây là một số hình ảnh:

 

     

Tiết dạy của cô Nguyễn Phương Hiền

 

 

Tiết dạy của cô Nguyễn Thị Thu Hoài

 

 

Tiết dạy của cô Lê Thị Diệu Hồng

 

 

Tiết dạy của cô Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Tiết dạy của cô Nguyễn Thị Vang

 

                                                       Thanh Huyền