Xuất bản thông tin

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2016-2017


 

         Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở là một phong trào diễn ra thường xuyên hàng năm. Là dịp để giáo viên rèn luyện, năng cao tay nghề, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.  

         Năm học 2016-2017, Trường mầm non Đức Chính có 10 giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Thông qua Hội thi các giáo viên có cơ hội thể hiện được khả năng sáng tạo, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên gặp gỡ giao lưu, thể hiện năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, cách tổ chức lớp học, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả, phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

        Sau đây là một số hình ảnh:

 

Tiết dạy dự thi của lớp Nhà trẻ

 

Tiết dạy dự thi của lớp 3 tuổi

 

 

Tiết dạy dự thi của lớp 4 tuổi

 

Tiết dạy dự thi của lớp 5 tuổi 

 

Tiết dạy dự thi của lớp 5 tuổi

 

                                          Thanh Huyền