Xuất bản thông tin

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2018-2019

Trường MN Đức Chính tổ chức " Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã" năm học 2018- 2019

Thực hiện kế hoạch số 1123/KH-PGD&ĐT ngày 30/10/2018 về việc tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non năm học 2018 - 2019, nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành. Từ ngày 14/12 đến ngày 20/12/2018 trường Mầm non Đức Chính thực hiện phần thi thực hành của " Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã".


Đây là hoạt động chuyên môn thường niên của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ, đặc biệt là chương trình GDMN sau sửa đổi, là cơ hội để các giáo viên khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm gắn với Chuẩn nghề nghiệp GVMN, phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên trong nhà trường. Đồng thời giúp giáo viên thực hiện có hiệu quả Chương trình GDMN. Đặc biệt là biết cách tổ chức các hoạt động cho trẻ theo quan điểm " Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

            Hội thi năm nay có 13/20 đồng chí tham gia dự thi, phần thi thực hành được các đ/c giáo viên chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đầu tư cả về thiết bị dạy học, đồ dùng giảng dạy,  sáng tạo.

            Các đồng chí giám khảo làm việc công tâm, nghiêm túc, đúng thời gian và lịch thi theo qua định của Phòng GD&ĐT. Sau đây là một số hình ảnh của phần thi thực hành tại một số nhóm, lớp:

                                                                                                                    Trương Thị Thương