CÔNG KHAI VỀ CAM CHẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH Biểu mẫu 01 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

 

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Biểu mẫu 03 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

 

LỊCH CÔNG TÁC HÀNG NGÀY 

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại trung tâm - Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: trực và làm việc tại trung tâm - Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: + Sáng: làm việc tại điểm khu 5 + Chiều: họp UBND phường