CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Biểu mẫu 03
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019


Biểu mẫu 03

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

11

Số 4,6 m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

11

99.38 m2/lớp

2

Phòng học bán kiên cố

0

 

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

III

Số điểm trường

2

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

7.268

26.91 m2/trẻ

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1002

3.7 m2/lớp

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

746.86

2.7m2/trẻ

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

746.86

2.7m2/trẻ

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

168

0.62m2/trẻ

4

Diện tích hiên chơi (m2)

256

0.94m2/trẻ

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

131.4

0.5m2/trẻ

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

131.4

0.5m2/trẻ

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

53.2

0.2m2/trẻ

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

11

1 bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

11

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

0

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

6

3 bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

+ Máy tính:

+ Máy chiếu:

+ Máy ảnh:

+ Máy quay camera

 

 

6

0

01

0

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

 Ti vi

10

1 chiếc / 1 lớp

2

  Máy in

1

1 chiếc / 1 lớp

3

  Đàn ocgan

11

1 chiếc / 1 lớp

4

  Máy phô tô

0

1 chiếc/ 1 trường

5

  Đài catsset

0

1 chiếc / 1 lớp

6

  Đầu đĩa

10

1 chiếc / 1 lớp

7

  Bàn học sinh

140

Chiếc

8

  Ghế học sinh

300

Chiếc

9

  Giá đồ chơi các góc

40

Chiếc

10

  Tủ đồ dùng

5

Chiếc

11

  Tủ đồ cá nhân trẻ

15

Chiếc

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 44 m2

192.5m2 

0.71 m2/phòng 

 

0.3m2/trẻ 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

0

0

0

 

 

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

 x

 

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

 x

 

XIV

Kết nối internet

 x

 

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sgiáo dục

 

XVI

Tường rào xây

 

XVII

Tài chính

* Các khoản trong năm:

- Học phẩm:                                ..............đ./năm/trẻ

- Trang thiết bị phục vụ bán trú: ............../ năm/trẻ

* Các khoản đóng trong tháng:

+ Học phí:  125.000đồng/tháng/trẻ

      -    Tiền ăn: 15.000đ/ngày/trẻ

-     Chăm sóc bán trú: 150.000đ/tháng/trẻ

+Các khoản tự nguyện ( không bắt buộc)

  • Không

 

 

 

 

 

 

 Đức Chính, ngày 16   tháng 9  năm 2018

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 

 

                                                                                   Trần Thị Liễu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu