LỊCH TRỰC ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU Cộng hòa xã hội củ nghĩa Việt Nam
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH   Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
                                             Đức Chính, ngày 06/9/2018
             
  LỊCH TRỰC BAN ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN   
             
Thứ Thời gian  Trung tâm Khu Trạo Hà Điều chỉnh
Sáng Chiều Sáng Chiều
             
2 Sáng: 6g30 đến 7g30 Liễu Thanh Lan  
  Chiều: 16g30 đến 17g30          
3   Thanh Lan Liễu  
             
4   Lan Thanh Uyên  
             
5   Thanh Uyên Lan  
             
6   Uyên Thanh Liễu   
             
  Người xây dưng   Hiệu trưởng
             
          (đã ký)
             
  Nguyễn Thị Phương Lan     Trần Thị Liễu

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu