Thông báo chương trình công tác tháng 12 

Thông báo chương trình công tác tháng 12

 

Thông báo chương trình công tác tháng 11/2019  

Thông báo chương trình công tác tháng 11/2019

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT  

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai các khoản thu năm học 2019-2020  

Công khai các khoản thu năm học 2019-2020

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020  

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 - 2019  

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 - 2019

LỊCH CÔNG TÁC HÀNG NGÀY  

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại trung tâm - Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: trực và làm việc tại trung tâm - Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: + Sáng: làm việc tại điểm khu 5 + Chiều: họp UBND phường

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT  

Biểu mẫu 03 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7