LỊCH CÔNG TÁC HÀNG NGÀY 

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại trung tâm - Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: trực và làm việc tại trung tâm - Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: + Sáng: làm việc tại điểm khu 5 + Chiều: họp UBND phường