Asset Publisher

Đoàn kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi huyện Đông Triều kiểm tra việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi xã Đức Chính

Đoàn kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi huyện Đông Triều kiểm tra việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi xã Đức Chính


             Ngày 21 tháng 04 năm 2014; Đoàn kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi huyện Đông Triều  do bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó trưởng phòng  Giáo dục & Đào tạo huyện làm trưởng đoàn đã làm việc với Trường mầm non Đức Chính về công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi trên địa bàn. Tiếp và làm việc với đoàn đ/c  Dương Thị Bích Nhàn – Hiệu trưởng nhà trường và các thành viên Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi của xã.

 Trong buổi  làm việc, Đoàn đã kiểm tra các bước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 2/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Đồng thời đã tiến hành kiểm tra thực tế các tiêu chí tại trường mầm non Đức Chính.

            Căn cứ vào việc triển khai thực hiện công tác PCGDCTENT xã Đức Chính, Đoàn kiểm tra đã kết luận các tiêu chí PCGDCTENT của xã đều đạt tiêu chuẩn.      

Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra Huyện với TrườngMN Đức Chính

 

                                                                                               CTV Thanh Huyền