Asset Publisher

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2018

Sáng ngày 19/10/2018, trường mầm non Đức Chính tổ chức Hội nghị cán, bộ, viên chức lao động năm học 2018 – 2019. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Khanh – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Chính


Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và dự thảo kế hoạch năm học 2018-2019; báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân và phương hướng hoạt động năm học 2017 – 2018.  Các đại biểu đã được nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, viên chức, người lao động được tổng hợp từ hội nghị cấp tổ đồng thời, thảo luận tìm ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng chí  Trần Thị Liễu – Hiệu trưởng nhà trường đã có những phản hồi, giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động.

                Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Khanh – Phó bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND phường Đức Chính đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Nhà trường đạt được trong năm học 2017-2018. Đồng chí đề nghị trong năm học tới, nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có kế hoạch tự bồi dưỡng; tích cực đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá; tiếp tục có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt tìm ra những đột phá, chiến lược mới trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Sau đây la một số hình ảnh buổi hội nghị.

                                                                                               Đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Liễu - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018, dự thảo kế hoạch năm học 2018 - 2019

Đồng chí  Đỗ Văn Khanh - Phó bí thư DDangr ủy - chủ tịch HĐND phường Đức Chính phát biể tặng hoa chức mừng Hội nghị