To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học 2017-2018; Trường mầm non Đức Chính thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 đối với tất cả các cháu trong độ tuổi sinh năm 2013 đến năm 2018. Vậy kính mời toàn thể nhân dân có con em trong độ tuổi trên đến các điểm trường để đăng ký nhập học cho các cháu.

Calendar
Today: Friday, 20 / 07 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/05/2018


Tổng số trẻ ăn:276

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.450.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.450.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên