ảnh trao QĐ1.jpg
Anhr tuyên thệ.jpg
ảnh trao QĐ.jpg
Ảnh toàn cảnh lễ kết nạp.jpg
Tre an du du 2.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 28/9/2018


Tổng số trẻ ăn:213

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.875.500

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.875.500

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Calendar
Today: Wednesday, 23 / 01 / 19
23/01

- Đ/c Trần Thị Liễu - HT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Hoàng Thị Thanh - PHT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên