Asset Publisher

Kết nạp đảng viên mới

Kết nạp đảng viên mới


CHI BỘ TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

      Hôm nay, thứ 6 ngày 02 tháng 10 năm 2012, chi bộ trường MN Đức Chính đã tiến hành tổ chức kết nạp đảng viên cho đồng chí Hoàng Thị Lan, giáo viên của nhà trường.

      Đến dự và chỉ đạo lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ có đồng chí Đỗ Văn Khanh - Phó Bí  Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã và Đ/c Nguyễn Minh Huyền - chủ tịch hội phụ nữ xã Đức Chính được phân công theo dõi chi bộ.

     Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Dương Thị Bích Nhàn -  Bí thư Chi bộ đã giao trách nhiệm cho đảng viên mới với các quyền lợi và nghĩa vụ của người Đảng viên, phân công các đồng chí Đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Hoàng Thị Lan phấn đấu không ngừng đem hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, địa phương, trở thành đảng viên chính thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 Từ đầu năm đến nay, Chi bộ đã kết nạp được hai đảng viên mới, tăng lên số đảng viên trong nhà trường là góp phần tăng thêm sức mạnh của Chi bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm học 2012 – 2013.  

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ kết nạp: