Asset Publisher

LỊCH TRỰC DỊP LỄ NGÀY QUỐC KHÁNH 02/9/2018Ơ\

LỊCH TRỰC DỊP LỄ NGÀY QUỐC KHÁNH 02/9/2018Ơ\

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ, Trường Mầm non Đức Chính xây dựng lịch trực nghỉ lễ ngày quốc khánh 02/9 năm 2018 của lãnh đạo nhà trường như sau:


STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

01/9/2018

Trương Thị Thương

Phó CTCĐ

0985689674

2

02/9/2018

Nguyễn Thị Thu Hà

P HT

0984640299

3

03/9/2018

Trần Thị Liễu

Hiệu trưởng

0986963668

Trong các ngày nghỉ lễ nếu có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp với BGH, giáo viên trường theo lịch được phân công trên.

Trường Mầm non Đức Chính trân trọng thông báo để các đơn vị biết và liên hệ./.

 

     Nơi nhận:

                    - Phòng GD&ĐT (b/c)

                    - Cổng TTĐT nhà trường.

 

 

                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

                            Trần Thị Liễu