Asset Publisher

LỊCH TRỰC ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN

LỊCH TRỰC ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU Cộng hòa xã hội củ nghĩa Việt Nam
TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH   Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
                                             Đức Chính, ngày 06/9/2018
             
  LỊCH TRỰC BAN ĐÓN SỚM TRẢ MUỘN   
             
Thứ Thời gian  Trung tâm Khu Trạo Hà Điều chỉnh
Sáng Chiều Sáng Chiều
             
2 Sáng: 6g30 đến 7g30 Liễu Thanh Lan  
  Chiều: 16g30 đến 17g30          
3   Thanh Lan Liễu  
             
4   Lan Thanh Uyên  
             
5   Thanh Uyên Lan  
             
6   Uyên Thanh Liễu   
             
  Người xây dưng   Hiệu trưởng
             
          (đã ký)
             
  Nguyễn Thị Phương Lan     Trần Thị Liễu