Asset Publisher

NgÀY CHỦ NHẬT XANH

NgÀY CHỦ NHẬT XANH

Thực hiện Kế hoạch số150/KH-PGD&ĐT, ngày 17/2/2017 của PGD&ĐT thị xã Đông triều về: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".


         Thực hiện thông báo số 31/TB/ĐU, ngày16/1/2018 của Đảng ủy phường Đức Chính về: "Tiếp tục thực hiện ngày Chủ nhật xanh" nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiện, phát triển đô thị:

          Hôm qua, ngày 21/1/2018, toàn thể các đ/c CBGVNV trường MN Đức Chính đã tổ chức lao động và phân chia  một số nhóm phát quang các bụi rậm, dọn cỏ, đất đá, rác thải trên đường vào các điểm trường, nhằm tạo môi trường tự nhiên sạch đẹp, an toàn khi các phụ huynh đưa trẻ đến trường. Một số nhóm cải tại vườn trường, tạo thành những khu vườn rau, vườn hoa, để các bé có môi trường được trải nghiệm.. và tập chăm sóc.

          Đây là những hoạt động thường xuyên của nhà trường nhằm cải tạo cảnh quan, tạo môi trường: xanh - sạch - đẹp góp phần thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"./.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động:


Các đc CBGVNV quét dọn khu vực cổng trường điểm TT

Các đồng chí CBGVNV đang phát cỏ, quét dọn đường vào trường.

Các đồng chí CBGVNV cải tạo, chăm sóc vườn rau, vườn hoa của bé.