Asset Publisher

Nhân sự năm học 2013-2014

Nhân sự năm học 2013-2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU                              
          TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH                              
NHÂN SỰ  NĂM HỌC 2013-2014
                                   
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh  Năm vào ngành  Trình độ C.Môn Nhiệm vụ được giao Biên chế  H. đồng dài hạn Đảng viên  Đã TG BHXH  Ghi chú  
ĐH TC SC QL GV Cô nuôi NV
1 Dương Thị Bích Nhàn 26/031981 2001     x          x          x      x    x    
2 Trần Thị Liễu 9/2/1965 1984    x          x          x       x    x    
3 Nguyễn Thị Ngát 1/20/1966 1984    x          x          x      x    x    
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9/8/1977 1996    x          x          x       x     x    
5 Nguyễn Thị Phiến 1/2/1965 1984        x        x        x       x    
6 Nguyễn Thị Kế 12/1/1959 1978          x        x        x         x    
7 Nguyễn T.Thanh Huyền 7/31/1978 2004    x            x       x       x    
8 Khổng Thị Đông 4/8/1965 1984      x            x       x      x    x    
9 Nguyễn Thị Thanh Hảo 2/10/1980 2000      x          x        x        x Đang học ĐH  
10 Nguyễn Thị Minh 7/10/1973 1988    x            x        x        x    
11 Trần Thị Thu 8/10/1980 2000      x          x          x        x    
12 Nguyễn Thị Ngát 4/29/1966 1995      x          x        x      x    x    
13 Nguyễn Thị Thu 10/25/1982 2002    x            x        x      x    x    
14 Cao Thị Lợi 3/23/1959 1978          x        x        x      x    
15 Nguyễn Thị Thu Hoài 6/16/1980   2001    x            x        x      x    x    
16 Lê Thị Diệu Hồng 3/9/1976 1996      x          x        x      x    x Đang học ĐH  
17 Vương Thị Chỉ 2/8/1963 1984        x        x        x        x    
18 Bùi Ngọc Quyên 10/20/1979 2004      x          x        x      x    x Đang học ĐH  
19 Nguyễn Thị Huyền  5/15/1988 2008        x           x   x        x Đang học ĐH  
20 Nguyễn Phương Hiền 1/13/1984 2007    x            x       x x    x    
21 Nguyên Thị Nhàn  2/20/1983 2012        x            x    x        x    
22 Nguyễn Thị Vang 12/4/1986    2005    x           x        x      x   x    
23 Hoàng Thị Lan 9/29/1985    2009      x          x          x    x    x Đang học ĐH  
24 Nguyễn Thị Quyên 7/29/1985    2007      x           x        x       x    x Đang học ĐH  
25 Trần Thị Lan 8/18/1990 2010       x          x       x      x    
26 Bùi Thị An 4/9/1978 2010        x          x        x      x    
27 Vương  Thị Thắm 10/22/1990 2010      x          x          x      x    
28 Nguyễn Thị Vân 6/17/1990    2010      x          x          x      x    
29 Ngô Thị Oanh 5/1/1987    2012        x        x          x      x Đang học CĐ  
30 Trần Thị Ngân        1984 2012        x        x          x      x    
31 Trân  Diệu Thuý 5/10/1978 2012    x             x          x      x    
32 Trương Thị Thương 4/6/1982 2012      x          x          x       x    
33 Ngô Thị Thanh Huyền 1/7/1980 2008        x            x   x                 x    
34 Nguyễn Thị Hương 6/16/1987 2011      x         x          x       x    
35 Hoàng Thị Chính  3/30/1982 2004   x             x        x       x     x    
                                   
                                HIỆU TRƯỞNG  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                               Dương Thị Bích Nhàn