Asset Publisher

NHÂN SỰ NĂM HỌC 2016-2017

NHÂN SỰ NĂM HỌC 2016-2017


TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH                              
NHÂN SỰ  NĂM HỌC 2016-2017
                                   
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh  Năm vào ngành  Trình độ C.Môn Nhiệm vụ được giao Biên chế  H. đồng dài hạn Đảng viên  Đã TG BHXH  Ghi chú  
ĐH TC SC QL GV Cô nuôi NV  
 
1 Dương Thị Bích Nhàn 26/031981 2001 x       x       x   x x    
2 Nguyễn Thị Thu Hà 14/01/1980 2004 x       x       x   x x    
3 Hoàng Thị Thanh 05/06/1969 1997 x       x       x   x x    
4 Nguyễn Thị Phiến 02/01/1965 1984     x     x     x     x    
5 Khổng Thị Đông 04/08/1965 1984   x       x     x   x x    
6 Nguyễn Thị Minh 07/10/1973 1988 x         x     x   x x    
7 Nguyễn Thị Ngát 29/04/1966 1995   x       x     x   x x    
8 Nguyễn Thị Thu 25/10/1982 2002 x         x     x   x x    
9 Nguyễn Thị Thu Hoài 16/06/1980 2001 x         x     x   x x    
10 Lê Thị Diệu Hồng 03/09/1976 1996 x         x     x   x x    
11 Vương Thị Chỉ 02/08/1963 1984     x     x     x     x    
12 Ngô Thị Thanh Huyền 07/01/1980 2008     x         x x     x    
13 Bùi Ngọc Quyên 22/10/1979 2004 x         x     x   x x    
14 Phạm Thị Hiển 08/6/1970 1999 x             x x     x    
15 Nguyễn Phương Hiền 13/01/1984 2007 x         x       x x x    
16 Nguyễn Thị Nhàn  20/02/1983 2012     x         x x     x    
17 Nguyễn Thị Vang 12/04/1986 2005 x         x      x   x x    
18 Hoàng Thị Lan 29/09/1985 2009 x         x       x x x    
19 Trần Thị Lan 18/08/1990 2010   x       x       x x x    
20 Vương  Thị Thắm 22/10/1990 2010   x       x       x   x    
21 Nguyễn Thị Vân 17/06/1990 2010   x       x       x   x    
22 Ngô Thị Oanh 01/05/1987 2012     x     x       x x x    
23 Trần Thị Ngân 15/01/1984 2012     x     x       x   x    
24 Trần  Diệu Thuý 10/05/1987 2012 x         x       x x x    
25 Trương Thị Thương 06/04/1982 2012 x         x       x x x    
26 Nguyễn Thị Hương 16/06/1987 2011   x       x       x   x    
27 Hoàng Thị Chính  30/03/1982 2004 x         x     x   x x    
28 Bùi Thu Hằng 03/09/1991 2012     x     x       x   x    
                               
                          HIỆU TRƯỞNG    
                                    Dương Thị Bích Nhàn