Asset Publisher

Phân công nhiệm vụ năm học 2013-2014

Phân công nhiệm vụ năm học 2013-2014


400

  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                    
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH                  
Phân công nhiệm vụ năm học 2013-2014
                       
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh  Trình độ C.Môn Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2013 - 2014
Kiêm nhiệm Ghi chú  
ĐH TC SC  
 
1 Dương Thị Bích Nhàn 26/031981      x       SPMN Hiệu trưởng - Chỉ đạo  chung      
2 Trần Thị Liễu 9/2/1965      x       SPMN HP - Phụ trách CM  nhà trẻ, CNTT      
3 Nguyễn Thị Ngát 1/20/1966      x       SPMN Hiệu phó-Phụ trách CM mẫu giáo, Phổ cập GD      
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9/8/1977        x       SPMN Hiệu phó-Phụ trách CM nuôi dưỡng,  CSVC      
5 Nguyễn Thị Phiến 1/2/1965         x   SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi B      
6 Nguyễn Thị Kế 12/1/1959            x SPMN Cấp dưỡng – Khu lẻ T5      
7 Nguyễn T.Thanh Huyền 7/31/1978     x       SPMN Dạy lớp MG 3  tuổi B      
8 Khổng Thị Đông 4/8/1965       x     SPMN Dạy lớp MG ghép 3 tuổi A      
9 Nguyễn Thị Thanh Hảo 2/10/1980       x     SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi C      
10 Nguyễn Thị Minh 7/10/1973       x       SPMN Dạy nhóm trẻ  A      
11 Trần Thị Thu 8/10/1980       x     SPMN Dạy lớp MG  4 tuổi D      
12 Nguyễn Thị Ngát 4/29/1966       x     SPMN Cấp dưỡng – Khu lẻ T4      
13 Nguyễn Thị Thu 10/25/1982     x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi D      
14 Cao Thị Lợi 3/23/1959          x SPMN Cấp dưỡng – TT      
15 Nguyễn Thị Thu Hoài 6/16/1980     x       SPMN Dạy nhóm trẻ B      
16 Lê Thị Diệu Hồng 3/9/1976      x     SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi A  CTCĐ    
17 Vương Thị Chỉ 2/8/1963         x   SPMN Cấp dưỡng  - Điểm lẻ T5      
18 Bùi Ngọc Quyên 10/20/1979      x     SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi A      
19 Nguyễn Thị Huyền  5/15/1988         x   Kế toán Kế toán      
20 Nguyễn Phương Hiền 1/13/1984        x     SPMN Giáo viên dạy 5 tuổi B  TTCM    
21 Nguyễn Thị Nhàn  2/20/1983         x   Y tế Phụ trách công tác Y tế trường học      
22 Nguyễn Thị Vang 12/4/1986     x       SPMN Giáo viên dạy 5 tuổi B      
23 Hoàng Thị Lan 9/29/1985       x     SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi A      
24 Nguyễn Thị Quyên 7/29/1985       x     SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi A      
25 Trần Thị Lan 8/18/1990       x     SPMN Dạy nhóm trẻ A  TTCM    
26 Bùi Thị An 4/9/1978         x   SPMN Cấp dưỡng – TT      
27 Vương  Thị Thắm 10/22/1990        x     SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi B      
28 Nguyễn Thị Vân 6/17/1990       x     SPMN Dạy nhóm trẻ C      
29 Ngô Thị Oanh 5/1/1987         x   SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi D      
30 Trần Thị Ngân 1983       x     SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi A      
31 Trân  Diệu Thuý 5/10/1978     x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi D      
32 Trương Thị Thương 4/6/1982       x     SPMN Dạy nhóm trẻ C      
33 Ngô Thị Thanh Huyền 1/7/1980        x   VT Văn Thư-Hành chính      
34 Nguyễn Thị Hương 6/16/1987       x     SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi C      
35 Hoàng Thị Chính  3/30/1982     x       SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi A      
                       
                             HIỆU TRƯỞNG
                       
                       
                       
                       
                        Dương Thị Bích Nhàn