Asset Publisher

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                  
TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH                  
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015
                       
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh  Trình độ C.Môn Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2014 - 2015
Kiêm nhiệm Ghi chú  
ĐH TC SC  
 
1 Dương Thị Bích Nhàn 26/031981 x       SPMN Hiệu trưởng - Chỉ đạo  chung, dạy thay 2 giờ/tuần      
2 Nguyễn Thị Thu Hà 14/01/1980 x       SPMN Hiệu phó-Phụ trách CM mẫu giáo, Phổ cập, dạy thay 4 giờ/tuần      
3 Hoàng Thị Thanh 06/09/1969 x       SPMN Hiệu phó-Phụ trách CM nuôi dưỡng,  CSVC, dạy thay 4 giờ/tuần      
4 Nguyễn Thị Phiến 02/01/1965     x   SPMN Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi B      
5 Nguyễn Thị Kế 01/12/1959       x SPMN Cấp dưỡng – Khu lẻ T5      
6 Nguyễn T.Thanh Huyền 31/07/1978 x       SPMN Dạy lớp MG 3  tuổi A      
7 Khổng Thị Đông 08/04/1965   x     SPMN Dạy lớp MG ghép 4 tuổi B      
8 Nguyễn Thị Thanh Hảo 10/02/1980 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi C      
9 Nguyễn Thị Minh 10/07/1973 x       SPMN Dạy nhóm trẻ  A      
10 Trần Thị Thu 10/08/1980   x     SPMN Dạy lớp MG  3 tuổi C      
11 Nguyễn Thị Ngát 29/04/1966   x     SPMN Dạy nhóm trẻ  A      
12 Nguyễn Thị Thu 25/10/1982 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi D      
13 Nguyễn Thị Thu Hoài 16/06/1980 x       SPMN Dạy lớp MG  3 tuổi C TTCM    
14 Lê Thị Diệu Hồng 09/03/1976 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi A  CTCĐ    
15 Vương Thị Chỉ 08/02/1963     x   SPMN Dạy Nhóm trẻ B      
16 Bùi Ngọc Quyên 20/10/1979 x       SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi C      
17 Nguyễn Thị Huyền  15/05/1988 x       Kế toán Kế toán      
18 Nguyễn Phương Hiền 13/01/1984 x       SPMN Giáo viên dạy 5 tuổi B TTCM    
19 Nguyễn Thị Nhàn  20/02/1983     x   Y tế CSSK cho HS và GV trong trường      
20 Nguyễn Thị Vang 04/12/1986 x       SPMN Giáo viên dạy 5 tuổi B      
21 Hoàng Thị Lan 29/09/1985 x       SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi B      
22 Trần Thị Lan 18/08/1990   x     SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi B      
23 Bùi Thị An 09/04/1978     x   SPMN Cấp dưỡng – TT      
24 Vương  Thị Thắm 22/10/1990   x     SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi A      
25 Nguyễn Thị Vân 17/06/1990   x     SPMN Dạy nhóm trẻ B      
26 Ngô Thị Oanh 01/05/1987     x   SPMN Dạy lớp MG 4 tuổi C      
27 Trần Thị Ngân 15/01/1983   x     SPMN Dạy Nhóm trẻ A      
28 Trân  Diệu Thuý 10/05/1978 x       SPMN Dạy lớp MG 5 tuổi D      
29 Trương Thị Thương 06/04/1982   x     SPMN Dạy nhóm trẻ B      
30 Ngô Thị Thanh Huyền 07/01/1980     x   VT Văn Thư-Hành chính      
31 Nguyễn Thị Hương 16/06/1987   x     SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi A      
32 Bùi Thị Hằng 03/09/1991     x   SPMN Dạy lớp MG 3 tuổi A      
33 Hoàng Thị Chính 16/06/1987 x       SPMN Nghỉ thai sản