IMG_6121.jpg
IMG_6101.jpg
IMG_6091.jpg
IMG_6077.jpg
IMG_6068.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 05/12/2019


tổng xuất ăn trong ngày:211

Tổng số tiền thu trong ngày:2.848.500

Tổng số tiền chi trong ngày:2.848.500

Số tiền tồn sang ngày hôm sau:k

Calendar
Today: Monday, 16 / 12 / 19
16/12

Đc: Trần Thị Liễu-HT -Trực và làm việc tại trường

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên