Asset Publisher

Thông báo Chương trình công tác Tháng 02-2015

Thông báo Chương trình công tác Tháng 02-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 07 /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Đức Chính, ngày 05  tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015

 

* Trọng tâm công tác tháng 02/2015:

 - Kiểm tra nề nếp học trước tết nguyên đán trong các điểm trường.

- Kiểm tra bếp ăn các điểm trường

- Tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên của Công đoàn ngành .

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02-13/2

- Làm tốt công tác giáo dục, duy trì sĩ số các nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch.

Ban giám hiệu

 

02-13/02

- Kiểm tra các hoạt động chuyên môn

Chuyên môn

02-13/02

- Kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp ăn.

Nuôi dưỡng

03/02

- Tham dự Liên hoan tiếng hát giáo viên Cụm II

CBGVNV

05/02

- Dự buổi làm việc với Bộ GD-ĐT về công tác kiểm tra và công nhận PCGD trên địa bàn.

 

CBPT Phổ cập

06-13/02

Thực hiện chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ mầm non".

CBGV

07-13/02

Tiếp tục thực hiện 5 đề tài của ngành

CBGV

 

13/02

Họp hội đồng tổng kết công tác tháng

CBGVNV

 

14/2-01/3

Nghỉ tết nguyên đán

CBGVNV

 

 

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

          Hiệu trưởng

 

 

 

 

  

           Dương Thị Bích Nhàn