Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác Tháng 03/2016

Thông báo chương trình công tác Tháng 03/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

      Số: 09/TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Đức Chính, ngày 07  tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2016

 

* Trọng tâm công tác tháng 03/2016:

 - Duy trì nề nếp, sĩ số trong các điểm trường.

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề Phát triển vận động cho trẻ mầm non.

- Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

 

Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-31

- Đảm bảo sĩ số các điểm trường.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

CBGV

 

01-5

- Thi đua dạy tốt, học tốt  lập thành tích chào mừng ngày 8/3.

CBGV

01-31

- Tiếp tục thực hiện chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non".

CBGV

04/3

- Duyệt kế hoạch năm học 2016-2017.

BGH

08/3

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

CBGVNV

11/3

- Tham dự tập huấn thay đổi chức danh nghề nghiệp

HT, KT, CĐ

12/3

- Tham dự  Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh

Đ/c Hiền

14-18

- Đôn đốc, kiểm tra công tác đảm bảo ATVSTP.

Nuôi dưỡng

21-23

- Kiểm tra nội bộ trường học.

Đoàn KT

26/3

- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

ĐVTN

28-30

- Chấm SKKN và giải pháp sáng tạo cấp trường.

HĐ chấm SKKN

31/3

Họp hội đồng tổng kết công tác tháng.

CBGVNV

 

 

 

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường

- Lưu VT

                                              Hiệu trưởng

                (Đã ký)

                                      Dương Thị Bích Nhàn