Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác Tháng 9/2016

Thông báo chương trình công tác Tháng 9/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

           Số: 47 /TB-MNĐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Đức Chính, ngày 06 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

 

Trọng tâm công tác tháng 9/2016:

  - Khai giảng năm học mới 2016– 2017;

 - Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học;

  - Khám sức khỏe học sinh lần 1;

  - Tổ chức Hội nghị CBVCLĐ.

 

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người TH

01-30

- Tiếp tục tuyên truyền vận động  trẻ đến trường

CBGV

02/09

- Nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2/9.

CBGVNV

03-04

- Công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

CBGVNV

05/09

- Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

CBGVNV

08-09

- Kiểm tra các hoạt động chuyên môn đầu năm

PTCM

12-15

- Xây dựng kế hoạch năm học của Trường

BGH, TTCM

16/9

- Duyệt kế hoạch năm học

BGH, TTCM

19-20

- Kiểm tra VSATTP các điểm trường

PTND

20/9

- Khám sức khỏe học sinh lần 1

Y tế

21/9

Tập huấn công tác VSATTP trong trường MN

PTND, YT

21-23

- Dự giờ bồi dưỡng giáo viên

PTCM

27/9

Tổ chức hội nghị CBVC đầu năm

CBGVNV

                

 Nơi nhận:

- Trang TTĐT Trường

- Lưu VT

                        HIỆU TRƯỞNG

  

 

                          Dương Thị Bích Nhàn