Asset Publisher

Thông báo công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014-2014

Thông báo công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014-2014


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014-2014

 

 

 

Stt

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ

Các HĐ khác (HĐ

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới

TCCN

116 và td theo NĐ 116

(BC, HĐ làm việc ban đầu,HĐ làm việc có thời hạn, HĐ làm việc không thời hạn)

làm việc, HĐ vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)

     

 

   

 

Tổng số GV, CBQL

và NV

33

33

0

0

 0

15

08

09

0

 

I

Giáo viên

25

25

0

0

 0

11

08

06

0

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 0

0

 0

3

0

 0

 0

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 0

0

 0

1

 0

0

0

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

0

0

 0

2

0

0

0

 

III

Nhân viên

5

5

0

0

 0

1

 0

3

0

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 0

0

 0

 0

 0

1

0

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

0

0

 0

1

 0

 0

0

 

3

Thủ quỹ

0

 0

 0

0

 0

 0

0

0

0

 

4

Nhân viên y tế

1

1

0

0

 0

0

0

1

0

 

5

Nhân viên thư viện

0

 0

0

0

 0

0

 0

0

0

 

6

Nhân viên khác

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

 0

0

 

7

Nhân viên cấp dưỡng

2

2

0

0

 0

 0

 0

1

 0

 

 

                                                               

                                                                                                        Đức Chính, ngày 20 tháng 09 năm 2014

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                            Dương Thị Bích Nhàn