Asset Publisher

THÔNG BÁO Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016

THÔNG BÁO Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

THÔNG BÁO

Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2015-2016

 

 

 

Stt

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ

Các HĐ khác (HĐ

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới

TCCN

116 và td theo NĐ 116

(BC, HĐ làm việc ban đầu,HĐ làm việc có thời hạn, HĐ làm việc không thời hạn)

làm việc, HĐ vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)

     

 

   

 

Tổng số GV, CBQL

và NV

31

31

0

0

 0

16

08

07

0

 

I

Giáo viên

25

25

0

0

 0

12

08

05

0

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 0

0

 0

3

0

 0

 0

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 0

0

 0

1

 0

0

0

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

0

0

 0

2

0

0

0

 

III

Nhân viên

3

3

0

0

 0

1

 0

2

0

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 0

0

 0

 0

 0

1

0

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

0

0

 0

1

 0

 0

0

 

3

Thủ quỹ

0

 0

 0

0

 0

 0

0

0

0

 

4

Nhân viên y tế

1

1

0

0

 0

0

0

1

0

 

5

Nhân viên thư viện

0

 0

0

0

 0

0

 0

0

0

 

6

Nhân viên khác

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

 0

0

 

7

Nhân viên cấp dưỡng

0

0

0

0

 0

 0

 0

0

 0

 

 

                                                                 Đức Chính, ngày 20 tháng 09 năm 2015

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                          

 

                                                                         Dương Thị Bích Nhàn