Asset Publisher

THÔNG BÁO Lịch phân công trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

THÔNG BÁO Lịch phân công trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH

 
   

 

Số: 43/MNĐC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

Đông Triều, ngày 27 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Lịch phân công trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

 
   

 

 

          Trường Mầm non Đức Chính thông báo lịch phân công các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thường trực giải quyết công việc dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017, cụ thể như sau:

 

 

STT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

29/04/2017

 

Dương Thị Bích Nhàn

Ngô Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

Nhân viên

0987401098

  1.  

2

30/04/2017

 

Hoàng Thị Thanh

Nguyễn Thị Hiệp

Phó Hiệu trưởng

 Nhân viên

  1.  
  2.  

3

01/05/2017

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Nhàn

 Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

  1.  
  2.  

4

02/05/2017

 

Dương Thị Bích Nhàn

Ngô Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

Nhân viên

0987401098

  1.  

 

       

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT thị xã (b/c);

- TT UBND phường (b/c);

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Thị Bích Nhàn