Asset Publisher

THÔNG BÁO mẫu 02 Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2014-2015

THÔNG BÁO mẫu 02 Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2014-2015


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MN ĐỨC CHÍNH              

              

                                                            THÔNG BÁO                                           mẫu 02

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2014-2015

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

265

 

 

42

63

69

91

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

265

 

 

42

63

69

91

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

265

 

 

42

63

69

91

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

265

 

 

42

63

69

91

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

265

 

 

42

63

69

91

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

239

 

 

38

56

60

85

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

26

 

 

4

7

9

6

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

       

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

42

 

 

42

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

223

 

 

 

63

69

91

                                                                                                                                        Đức Chính , ngày 20 tháng 9  năm 2013

                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                 

 

 

                                                                                                                                                         Dương Thị Bích Nhàn