Asset Publisher

Thông tin đội ngũ CBGV năm học 2012-2013

Thông tin đội ngũ CBGV năm học 2012-2013


NHÂN SỰ  NĂM HỌC 2012-2013
 
TTHọ và tênNgày thángNăm Trình độ C.MônNhiệm vụ được giaoBiênH. đồngĐảngĐãGhi chúSố điện thoại
  năm sinhVào ngànhĐHTCSCQLGVKTchếdài hạnviêntham gia(Đang học
          nuôiNV   BHYT,BHXHlớp nào)
1Dương Thị Bích Nhàn26/0319812001   x   x   x xx  
2Trần Thị Liễu02/09/19651984   x   x   x xx  
3Nguyễn Thị Ngát20/01/19661984   x   x   x xx  
4Nguyễn Thị Ngọc Anh08/09/19771996   x   x   x xx  
5Nguyễn Thị Phiến02/01/19651984  x  x   x x  
6Nguyễn Thị Kế01/12/19591978   x  x x  x  
7Nguyễn T.Thanh Huyền31/07/19782004x    x   x x  
8Khổng Thị Đông08/04/19651984 x   x   xxx  
9Nguyễn Thị Thanh Hảo10/02/19802000 x   x   x xĐH 
10Nguyễn Thị Minh10/07/19731988  x   x x  xĐH 
11Trần Thị Thu10/08/19802000 x   x   x x  
12Nguyễn Thị Ngát29/04/19661995 x   x   xxx  
13Nguyễn Thị Thu25/10/19822002   x    x  x xx  
14Cao Thị Lợi23/03/19591978   x  x  x x  
15Nguyễn Thị Thu Hoài16/06/19802001   x    x   xxx  
16Lê Thị Diệu Hồng09/03/19761996 x   x  x xxĐH 
17Nguyễn Thị Hiệp14/07/19571975   x  x x  x  
18Vương Thị Chỉ08/02/19631984  x  x  x  x  
19Bùi Ngọc Quyên20/10/19792004 x   x   xxxĐH 
20Nguyễn Thị Huyền 15/05/19882008  x    xx  xĐH 
21Nguyễn Phương Hiền13/01/19842007 x   x   xxxĐH 
22Nguyên Thị Nhàn 20/02/19832012  x    xx     
23Nguyễn Thị Vang04/12/19862005 x   x   x x  
24Hoàng Thị Lan29/09/19852009  x  x   x xĐH 
25Nguyễn Thị Quyên29/07/19852007 x   x  x xxĐH 
26Trần Thị Lan18/08/19902010  x  x   x   
27Bùi Thị An09/04/19782010  x   x  x    
28Vương  Thị Thắm22/10/19902010  x  x   x   
29Nguyễn Thị Vân17/06/19902010     x   x    
30Ngô Thị Oanh01/05/19872012  x  x   x   
31Trần Thị Ngân/19832012  x  x   x    
32Trân  Diệu Thuý10/05/19782012   x    x   x    
33Trương Thị Thương06/04/19822012 x   x   x    
34Ngô Thị Thanh Huyền07/01/19802008  x    xx              
                  
              Hiệu Trưởng 
                  
                  
 
 
                 
              Dương Thị Bích Nhàn