Asset Publisher

Thực đơn tháng 01/2017

Thực đơn tháng 01/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 1 – 2017

TUẦN 1: (Từ ngày 2/1 đến 6/1/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(2/1/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

3

(3/1/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

4

(4/1/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

5

(5/1/2017)

Trứng rán thịt

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo xương

 

6

(6/1/2017)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/12/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 1 – 2017

TUẦN 2: (Từ ngày 9/1 đến 13/1/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(9/1/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

3

(10/1/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

4

(11/1/2017)

Trứng rán thịt

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo xương

 

5

(12/1/2017)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

6

(13/1/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/12/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 1 – 2017

TUẦN 3: (Từ ngày 16/1 đến 20/1/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(16/1/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

3

(17/1/2017)

Trứng rán thịt

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo chè

 

4

(18/1/2017)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

5

(19/1/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

6

(20/1/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/12/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 1 – 2017

TUẦN 4: (Từ ngày 23/1 đến 27/1/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(23/1/2017)

Trứng rán thịt

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo xương

 

3

(24/1/2017)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

4

(25/1/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

5

(26/1/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

6

(27/1/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/12/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh