Asset Publisher

Thực đơn tháng 02/2017

Thực đơn tháng 02/2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2 – 2017

TUẦN 1: (Từ ngày 6/2 đến 10/2/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(6/2/2017)

Trứng rán thịt

Canh bí đỏ hầm xương

 

Cháo xương

 

3

(7/2/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

4

(8/2/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

5

(9/2/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

6

(10/2/2017)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh mùng tơi nấu hến

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 2/2/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2 – 2017

TUẦN 2: (Từ ngày 13/2 đến 17/2/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(13/2/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

3

(14/2/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

4

(15/2/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

5

(16/2/2017)

Thịt Rim 

Canh bí đỏ hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

6

(17/2/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 2/2/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2 – 2017

TUẦN 3: (Từ ngày 20/2 đến 24/2/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(20/2/2017)

Thịt Rim 

Canh bí đỏ hầm xương

Cháo Gà

 

3

(21/2/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

4

(22/2/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

5

(23/2/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

6

(24/2/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 2/2/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2 – 2017

TUẦN 4: (Từ ngày 27/2 đến 3/3/2017)

 

Thứ

 

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(27/2/2017)

 Thịt + Giò sốt cà chua

Canh bí xanh hầm xương

 

Bún xương

 

3

(28/2/2017)

Thịt Rim 

Canh bí đỏ hầm xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

4

(1/3/2017)

Trứng rán thịt

Canh mùng tơi nấu hến

 

Cháo xương

 

5

(2/3/2017)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau nấu xương

 

Mỳ ngan

 

6

(3/3/2017)

Ruốc – lạc – Vừng

Canh củ quả hầm xương

 

Cháo Gà

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 2/2/2017

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh