Asset Publisher

Thực đơn tháng 10/2016

Thực đơn tháng 10/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

      TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 – 2016

TUẦN 1: (Từ ngày 3/10/2016 đến 7/10/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(3/10/2016)

 

Ruốc thịt

Canh rau đay cua+mướp

 

Cháo xương

 

3

(4/10/2016)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

 

Mỳ gà

 

4

(5/10/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh Rau ngót nấu xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

5

(6/10/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay mướp

 

Bún Bò

 

6

(7/10/2016)

Tôm Rim thịt

Canh bí xanh nấu Tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/9/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC CHÍNH

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 – 2016

TUẦN 2: (Từ ngày 10/10 đến 14/10/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(10/10/2016)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

 

Mỳ xương

 

3

(11/10/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh rau ngót nấu xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

4

(12/10/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay mướp

 

Bún Bò

 

5

(13/10/2016)

Tôm rim Thịt

Canh bí xanh nấu Tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

6

(14/10/2016)

Ruốc thịt

Canh rau đay cua+mướp

 

Cháo gà

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/9/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 – 2016

TUẦN 3: (Từ ngày 17/10 đến 21/10/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(17/10/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh Rau ngót nấu xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

3

(18/10/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay mướp

 

Bún Bò

 

4

(19/10/2016)

Tôm Rim thịt

Canh bí xanh nấu Tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

5

(20/10/2016)

Ruốc thịt

Canh rau đay cua+mướp

 

Cháo gà

 

6

(21/10/2016)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

 

Mỳ xương

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/9/2016

                                                                                                                                  P. hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 – 2016

TUẦN 4: (Từ ngày 24/10 đến 27/10/2016)

 

 Thứ

Bữa chính trưa

Bữa phụ chiều

Ghi chú

 

2

(24/10/2016)

Trứng rán thịt

Canh cua rau đay mướp

 

Bún Bò

 

3

(25/10/2016)

Tôm Rim thịt

Canh bí xanh nấu Tôm, tép

 

Chè đỗ đen

 

4

(26/10/2016)

Ruốc thịt

Canh rau đay cua+mướp

 

Cháo gà

 

5

(27/10/2016)

Cá + Thịt sốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt

 

Mỳ xương

 

6

(28/10/2016)

Thịt đậu sốt cà chua

Canh Rau ngót nấu xương

Bánh mỳ + Sữa đậu

 

                                                                                                                              Đức Chính, ngày 30/9/2016

                                                                                                                                       P. hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                                                    Hoàng Thị Thanh